Jediným mostom od teba k druhému človeku je cesta Božia. (Exupéry)