Buď práve tak ochotný trpieť, ako radovať sa. (Kempenský)
BO

Galéria