Všetko na svete je obdivuhodné a zázračné, pre toho, kto má dobre otvorené oči. (J.O.yGasset)