Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa milujúcim. (M.Nels)
BO

Galéria