Nech sa stane Božia vôľa! Len v tom možno nájsť pokoj. (sv.Terezka)