Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje. (sv.TA)