Láska akákoľvek malá môže odolať akémukoľvek pokušeniu. (sv.TA)
BO

Galéria