Proti láske zmôže niečo len smrť, alebo ešte väčšia láska. (A.Tammsaare)
BO

Galéria