Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu. (Matka Tereza)