Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným. (G.Cesbron)
BO

Galéria