Statočný je ten, kto nie je ani svätec, ani svätuškár, kto sa uspokojí s tým, že je čestný. (J.Bruyére)
BO

Galéria