Ťažké pokušenie povstáva neraz z niečoho celkom bezvýznamného. (Kempenský)