Mám radšej svätého, ktorý má chyby, ako hriešnika, ktorý ich nemá. (Ch.Péguy)
BO

Galéria