Boh vás volá, aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom lásky a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu. (sv.Terezka)
BO

Galéria