Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého. (sv.Terezka)