Mlčanie je reč lásky. (R.Schneider)
BO

Stretko – Boháč a Lazár

Veľa ľudí Bibliu nečíta a ak aj áno, neveria tomu, že by mohli byť vážne  dôležité veci. Ale Pán Ježiš nás žiada, aby sme už tu na svete mysleli na svoju budúcnosť. Veľakrát pripomína, že len ten, kto verí v Pána Ježiša a kto koná dobro, môže byť spasený. Lakomci, zlodeji a rôzni sebci, ktorí nečinia pokánie a nepolepšia sa, nikdy do Božieho kráľovstva nevojdú ale dopadnú ako boháč z Ježišovho príbehu.

Musíme už na zemi žiť tak, aby sme sa raz dostali do neba. Iba ten, kto s Pánom Ježišom žil tu, bude môcť pri ňom byť aj v nebi.

Nie je možné pridávať komentáre.