Kto miluje kríž, žije v Božom svetle a je svetlo pre svet. (Ch.Lubichová)
BO

Stretko – krížová cesta

Nie je možné pridávať komentáre.