Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro; ona jedine uľahčuje každé bremeno a oddane znáša všetky protivenstvá. (Kempenský)
BO

Stretko – Svätá Trojica

Nie je možné pridávať komentáre.