Pred Bohom ani najmenšie utrpenie, znášané z lásky k Bohu, nemôže ostať bez odmeny. (Kempenský)
BO

Stretko – Svätá Trojica

Nie je možné pridávať komentáre.