K Bohu nejdeme krokmi ale láskou. (sv.Augustín)
BO

Stretko Svetielko – Ježišove zázraky

V Evanjeliách sa stretávame s tým, že Ježiš konal zázraky. Ježišove zázraky sú znamenia, ktoré majú určitý význam. Vidieť v nejakej udalosti znamenie, vyžaduje vieru. Jeho zázraky svedčia o tom, že Božie kráľovstvo je už prítomné. Sú teda znamením prítomnosti Božieho kráľovstva, ktoré k nám prichádza v samotnej osobe Ježiša Krista a prejavuje sa v jeho slovách a skutkoch.

Nie je možné pridávať komentáre.