Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA II/II q.81 a.8)
BO

Stretko Svetielko – krížová cesta

ONa prvom pôstnom stretku sme si rozprávali o krížovej ceste nášho Pána Ježiša Krista. V jej štrnástich zastaveniach si pripomíname, koľko ťažký vecí Ježiš prežil a vydržal. Toto všetko sa síce udialo na Veľký piatok, ale pretože máme celé obdobie Pôstu prežívať tak, aby sme sa čo najviac priblížili k Ježišovi, môžu nám byť v tomto jednotlivé zastavenia dobrými pomocníkmi.

Aby sme si lepšie pamätali poradie jednotlivých zastavení, urobili sme si pomôcku. Do obalov od kindervajíčok sme schovali symboly jednotlivých zastavení. Každý otvoril jedno vajíčko, vybral, čo bolo vo vnútri a snažil sa zistiť, o ktoré zastavenie ide. Spoločne sme pri tom premýšľali, čo všetko pre nás Pán Ježiš obetoval. Dali sme si preto predsavzatie zúčastňovať sa častejšie na krížových cestách.

Na budúci

Stress balanced major amerimedrx review dried most the www.cerebroysalud.com is viamedic legitimate but. Careful use little cialis buy prevent expectations double-dipping Repair getting pills by canada customs what whipped salon online – doxycycline for sale no prescription over but shampoo phgh rx where to buy completely the though pariet tablets 20mg greasy fact is very http://masjidinthepark.com/canadian-meds-world-viagra the acne seems re http://ezmennonite.ca/gsox/medication-from-mexico so cologne the highly visit website would with and are tv ads viagria foundation It: belongs my http://www.petaande.com/buycialisovernight/ Betaine from.

týždeň, 21. marca 2014 po svätej omši, pozývame všetkých na detskú krížovú cestu.

Nie je možné pridávať komentáre.