Kristus - Boh je vlasťou, kam kráčame. Kristus - človek je cestou, po ktorej kráčame. (sv.Augustín)
BO

Stretko Svetielko – ružence

Aj keď sa október začal len pred niekoľkými dňami, na stretkách sme sa naňho pripravovali  už v septembri. Venovali sme sa hlavne ružencu Sedembolestnej Panny Márie. Porozprávali sme o jednotlivých bolestiach, ktoré prežívala a  priblížili sme si aj históriu pútnického miesta v Šaštíne. Svoje vedomosti sme potom využili pri výrobe Sedembolestných ružencov aj ružencových náramkov.

Určite ich požijeme pri modlitbe svätého ruženca počas októbra vždy pol hodiny pred svätou omšou.

Pripojte sa k nám! Srdečne Vás všetkých pozývame.

Nie je možné pridávať komentáre.