Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Stretnutie birmovancov

Stretnutie birmovancov bude v sobotu, 17.3.2018. Začne sa o 17:00 svätou omšou. Po jej skončení bude pokračovať v Pastoračnom centre.

Komentáre sú uzavreté.