Nech sa stane Božia vôľa! Len v tom možno nájsť pokoj. (sv.Terezka)
BO

Stretnutie mládeže spišského dekanátu

DSMPozývame mladých ľudí na stretnutie mládeže spišského dekanátu. Uskutoční sa vo farskom kostole svätej Margity v Margecanoch v sobotu 26. apríla 2014 o 9:00.
Program:
– svätá omša
– prednáška
– adorácia
Tešíme sa na všetkých účastníkov!

Nie je možné pridávať komentáre.