Priateľ je ten, s kým môžeš byť spolu a mlčať. (C.Sbarbaro)
BO

Stretnutie so Svätou rodinou pri jasličkách

Nemohli sme vybrať krajší deň, kedy by sme sa takto stretli celé rodiny pospolu, ako deň, keď si pripomíname sviatok Svätej rodiny.

Práve dnes, keď je slovo RODINA toľko skloňované, diskutované, ale aj pošliapavané, je potrebné utiekať sa k Rodine rodín – k Svätej rodine, ktorá by mala byť príkladom pre každú rodinu.

V mene všetkých účinkujúcich detí ďakujeme, že ste prijali pozvanie a prišli ste osláviť tento sviatočný deň v kruhu nielen svojej rodiny, ale aj našej farskej rodiny na čele s naším duchovným otcom. Ďakujeme vám za to, že nás stále povzbudzujete a nabádate niečo robiť pre to, aby sme sa stávali lepšími.

Poďakovanie patrí aj našim učiteľom za to, že sa snažia z nás vychovať čestných ľudí, čo je určite veľmi ťažká úloha.

Ďakujeme aj tým, bez ktorých by sme tu dnes neboli– našim rodičom. Ďakujeme za to, že nás vychovávate podľa príkladu Svätej rodiny, za to, že nás privádzate k Ježišovi do kostola, aj keď dnešná doba to považuje za nepotrebné.

Všetkým Vám ďakujeme za to, že Vám na nás záleží.

Drahý Ježiško, zrodený v jasličkách, ty si sa narodil z lásky k nám. Ty si Láska. Ty si naše svetlo a naša spása. Ty si naša nádej. Urob nás nástrojom svojej lásky. Prosím Ťa, zapáľ naše chladné srdcia, nech cez nás svieti Tvoje svetlo na iných ľudí.

Nie je možné pridávať komentáre.