Boh nevládne, aby potlá¬čal, ale aby pozdvihol a oživil. (Schell)
BO

Súťaž 12 apoštolov – výhra

OSnaha detí zo Svetielka priniesla svoje ovocie. V súťaži 12 apoštolov získali Cenu divákov v kategórii kolektívov.

Blahoželáme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov!

Nie je možné pridávať komentáre.