V každom človeku je priepasť, vyplniť ju môžeme iba Bohom. (B.Pascal)
BO

Svetielko v pôstnom období

Nie je možné pridávať komentáre.