Jediným mostom od teba k druhému človeku je cesta Božia. (Exupéry)
BO

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

vnAk nie je v duši človeka nič, len túžba milovať Boha, je v nej už všetko. Sám Boh je v nej, lebo Boh neprebýva tam, kde niet túžby milovať ho. (Sv. páter Pio) 

Prajeme vám, nech tajomstvá Veľkej noci vo vašich srdciach prebudia obrovskú túžbu milovať Boha, aby v nich bolo všetko. Nech vás Zmŕtvychvstalý Kristus naplní svojou radosťou a pokojom, ktoré budete prežívať vo svojom každodennom živote spolu so svojimi najbližšími.

Nie je možné pridávať komentáre.