V každom človeku je priepasť, vyplniť ju môžeme iba Bohom. (B.Pascal)
BO

Trpezlivosť

trpezlivost„Kto je naozaj trpezlivý, znáša s rovnakou duševnou silou kríže ponižujúce i kríže, ktoré sú u ľudí vo veľkej vážnosti. (František Saleský)“

Pred časom rozprávala v rozhlasovej relácii svoj príbeh rehoľná sestra. Prechádza neľahkým obdobím. Práve sa jej končí chemoterapia. Hovorila o tom, že najťažšie, čo ju v tejto skúške stretáva sú pocity nemohúcnosti: človek by ešte mnoho chcel dokázať, všeličo zažiť no odrazu zisťuje, že telo nemôže a nevládze. Hovorila, že veľmi náročné sú obdobia depresií, keď sa kríž zdá priťažký.

Ak má niekto v rodine pacienta s ťažkým ochorením, alebo sám trpí nejakou chorobou, isto sa stretáva s podobnými pocitmi. Neraz chceme svoj kríž niesť hrdo, víťazoslávne, tak, aby nás všetci videli a obdivovali.

Ale Pán Ježiš sám pod krížom padol, a dokonca nie raz. Na to často zabúdame!

Sme nedočkaví. Modlíme sa síce a prosíme o pomoc v trápení, ale jedným dychom k modlitbe pridávame aj žiadosť: len aby to , Pane, netrvalo dlho. Ponesiem kríž, ale len chvíľu! Akí sme len netrpezliví! A pritom okrem dôvery v Boha a pomoc Panny Márie nám v ťažkých chvíľach pomáha prejsť problémami  nenápadná čnosť, ktorá často zostáva jediná a posledná, keď strácame všetko to, na čo sme sa spoliehali. Je to trpezlivosť. Učí nás nechcieť všetko hneď a zaraz, ale pomaly, v dôvere v Božiu pomoc ísť po ceste, ktorú nám Pán určil. Učí nás umeniu malých krokov. Prosme o čnosť trpezlivosti v skúškach. Nech nám v tom pomôže aj táto modlitba:

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
Umožni mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu.
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám; býva mu povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra – slovami, či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!  

                                                (Antoine De Saint-Exupéry)

Nie je možné pridávať komentáre.