Láska sa nevyhovára na nemožnosť, lebo si myslí, že všetko smie a všetko môže. (sv.Terezka)
BO

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 15. – 21.4.2013

pastorácia povolaní

Tento týždeň je pozvaním pre nás všetkých vnímať krásu a dar svojho povolania, ako aj cítiť zodpovednosť za nové duchovné povolania.

Cirkev sa spoločne s veriacimi modlí za duchovné povolania, a tonielen za nové a zrelé povolania, ale i za tých, ktorí sa už rozhodli realizovať bližšie svoj život s Kristom. Aj v našej farnosti sa spájame v modlitbe s celou Cirkvou prostredníctvom Deviatnika, ktorý sa budeme modliť tento týždeň po svätej omši. Okrem toho Vám ponúkame návrh úmyslov pre jednotlivé dni TU alebo TU.

Zdroj: kbs.sk, vyveska.sk

Nie je možné pridávať komentáre.