Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme. (sv.Terezka)
BO

Veľkonočná svätá spoveď

Zamyslenie o sv.spovedi si môžete prečítať v téme mesiaca.
Vyprosujeme Vám veľa Božích milostí na prijatie sviatosti zmierenia.

Veľkonočná svätá spoveď sa bude konať:
v našej farnosti:
Veľký Folkmar – 21. 3. 2013 od 15:00
Jaklovce – 22. 3. 2013 od 15:00

v susedných farnostiach:
Margecany – 23.3:2013 od 9:00
Krompachy – 24.3.2013 od 14:00
Gelnica – 23.3.2013 od 15:00 a  24.3.2013 od 14:30 do večernej sv.omše

Nie je možné pridávať komentáre.