Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch. (sv.Terezka)
BO

VENI SANCTE SPIRITUS

vssV nedeľu, 4. septembra 2016,  znova začíname s omšami zameranými zvlášť pre deti.

Pozývame všetky deti a mládež na svätú omšu v nedeľu o 10:30 aj preto, že počas tejto svätej omše budeme prosiť o svetlo Ducha Svätého pre nich aj pre učiteľov do nového školského roka.

Ďalšie sväté omše zamerané zvlášť pre deti budú každú druhú nedeľu o 10:30.

Nie je možné pridávať komentáre.