Keď ťa Boh stvoril, urobil ťa milujúcim. (M.Nels)
BO

VIANOCE SI TY! – prianie pápeža Františka

PRIANIE OD PÁPEŽA FRANTIŠKA

🎄Vianoce si ty, keď sa rozhodneš znovu sa narodiť každý deň a nechať Boha vojsť do tvojej duše.
🎄Vianočným stromčekom si ty, keď vydržíš pevný vo vetre a ťažkostiach života.
🎄Vianočnou ozdobou si ty, keď sa tvoje čnosti stanú farbami, ktoré skrášľujú tvoj život. Vianočným zvonom si ty, keď zvolávaš a spájaš ľudí okolo seba.

🎄Si takisto svetlom Vianoc, keď svojím životom, svojou dobrotou, trpezlivosťou, radosťou a štedrosťou ožiaruješ cesty ostatných.
🎄Vianočným anjelom si ty, keď zvestuješ celému svetu posolstvo mieru, spravodlivosti a lásky. Vianočnou hviezdou si ty, keď niekoho privedieš k stretnutiu s Pánom.
🎄 Si takisto mudrcom z Východu, keď nezištne dávaš to najlepšie, čo máš. Si koledami, keď si získaš vnútornú harmóniu vo svojej duši.
🎄 Vianočným darčekom si ty, keď si naozajstným priateľom a bratom všetkým ľudským bytostiam.
🎄Vianočným želaním si ty, keď odpúšťaš a prinášaš zmierenie, aj keď pritom trpíš. Štedrou večerou si ty, keď nasýtiš chlebom a nádejou chudáka, ktorý žije v tvojom okolí. Vianočnou nocou si ty, keď pokorne a pozorne prijímaš ticho Spasiteľa sveta bez hluku a veľkolepých osláv; ty si úsmevom dôvery a nehy, vnútorným pokojom nikdy nekončiacich Vianoc, ktoré v tebe nastoľujú Božie kráľovstvo.

🎄Šťastné Vianoce všetkým, ktorí pripomínajú Vianoce!
(pápež František)

zdroj: http://www.ilvaticanese.it/2014/12/natale-sei-tu-gli-auguri-di-papa-francesco/

Nie je možné pridávať komentáre.