Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš. (Ch.Dickens)
BO

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nie je možné pridávať komentáre.