Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nie je možné pridávať komentáre.