Žiadna z tvojich čností nie je hodnejšia obdivu a vďačnejšia, než milosrdenstvo. (Cicero)
BO

Zo srdca Európy – Belgicko 4.7 – 10.7.

Nie je možné pridávať komentáre.