Boh však, čím je dokonalejšie poznávaný, tým je dokonalejšie milovaný.
BO

Zo srdca Európy – Dánsko 1.8 – 7.8.

article

Úmysly:

Za kráľovnú Margarétu II., aby múdro spravovala krajinu a bola pre ňu požehnaním.
Za mladých ľudí v Dánsku, aby spoznali Boha ako Otca a aby svoju budúcnosť budovali na princípoch evanjelia.
Za ľudí, ktorí bojujú s alkoholom, aby spoznali že nádej a radosť pochádza zo vzťahu s Otcom.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.

Nie je možné pridávať komentáre.