Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu. (Matka Tereza)
BO

Zo srdca Európy – Estónsko 8.8 – 14.8.

articleÚmysly:

Za prezidenta krajiny Toomasa Hendrika IIvesa, aby múdro spravoval túto krajinu.
Za požehnanie a rozvoj v oblasti ekonomiky.
Za vyliatie Ducha Svätého na všetkých obyvateľov Estónska.
Za obrátenia v krajine, aby stále viac Estóncov spoznalo, že Boh je milujúci Otec.
Za zmierenie, pokoj a zlepšenie vzťahov medzi Ruskou a Estónskou skupinou obyvateľstva.

Nie je možné pridávať komentáre.