Mám radšej svätého, ktorý má chyby, ako hriešnika, ktorý ich nemá. (Ch.Péguy)
BO

Zo srdca Európy – Holandsko 5.9. – 11.9.

 article
Úmysly:

Za Holandského kráľa Willema-Alexandera, aby spravodlivo a múdro spravoval krajinu.
Za obrátenia v krajine, aby stále viac ľudí prichádzalo k Bohu – Otcovi.
Za pokoj, pochopenie a jednotu medzi obyvateľmi rôznych kultúr žijúcich v Holandsku.
Za mladú generáciu ľudí, aby spoznala Boha ako Otca už v mladom veku.

Nie je možné pridávať komentáre.