Boh dopustí, aby sme niekedy upadli do nedokonalostí, lebo veľmi rád odpúšťa. (Green)
BO

Zo srdca Európy – Írsko 19.9. – 25.9.

articleÚmysly:

Za prezidenta Michaela D. Higginsa, aby spravodlivo a múdro spravoval krajinu.
Za populáciu kresťanov v krajine, aby stále viac hľadali Božiu tvár a boli tak svedectvom pre ostatné krajiny.
Za požehnanie pre manželstvá, aby sa rodilo stále viac detí, ktoré budú vychované na základoch evanjelia.
Za mladú generáciu, aby spoznávala Boha ako milujúceho Otca a aby táto generácia prevzala duchovné dedičstvo svojich otcov.

Nie je možné pridávať komentáre.