Stále nám prichodí niečo trpieť, či sa ti to páči alebo nie. Vždy nájdeš kríž. Lebo buď budeš znášať telesnú bolesť alebo duševnú trýzeň. (Kempenský)
BO

Zo srdca Európy – Litva – 26.9. – 2.10.

article

Úmysly:

Za prezidentku Dalia Grybauskaitėová, aby spravodlivo a múdro viedla krajinu.
Za pokles samovrážd v krajine, aby tam kde je beznádej a strach prišla nádej a viera.
Za kňazov a kresťanských lídrov v krajine, aby prinášali radostnú zvesť a svedectvo o živom Kristovi.
Za mládež, aby spoznala Boha ako dobrého Otca, ktorý má plán pre ich budúcnosť.
Za jednotu veriacich a vyliatie Ducha Svätého.

Nie je možné pridávať komentáre.