Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu. (Matka Tereza)
BO

Zo srdca Európy – Lotyšsko – 3.10. – 9.10.

lotysskoÚmysly:

Za prezidenta Lotyšska Raimondsa Vējonisa, aby spravodlivo a múdro viedol krajinu, ktorá mu bola zverená.
Za jednotu všetkých kresťanov v krajine, aby nehľadali rozdiely, ale to čo ich spája.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.
Za požehnanie pre mladú generáciu, aby spoznala Boha ako dobrého Otca.
Za pokoj medzi ruskou skupinou obyvateľstva, ktorá žije na území Lotyšska a domácimi obyvateľmi.

Nie je možné pridávať komentáre.