Láska je veľká vec a vôbec veľké dobro; ona jedine uľahčuje každé bremeno a oddane znáša všetky protivenstvá. (Kempenský)
BO

Zo srdca Európy – Luxembursko – 10.10. – 16.10.

luxeburskoZa veľkovojvodu Henricha I., aby spravodlivo a múdro viedol krajinu.
Za vyliatie Ducha Svätého na krajinu.
Za kresťanov v krajine, aby svojou živou vierou vydávali svedectvo o vzkriesenom Ježišovi.
Za jednotu a úctu medzi obyvateľmi a prisťahovalcami v krajine.
Za tých, ktorí bojujú so závislosťami, aby spoznali živého Boha, ktorý, láme okovy závisloti.

Nie je možné pridávať komentáre.