Modlitba je myslieť na Boha s láskou. (XY)
BO

Zo srdca Európy – Rumunsko – 21.11.-27.11.

rumunskoÚmysly:

Za prezidenta Klausa Iohannisa a vládu, aby spravodlivo a múdro viedli krajinu.
Za ekonomický rozvoj v krajine.
Za všetkých kresťanov v krajine, aby spoznali Boha ako milujúceho Otca.
Za všetkých občanov Rumunska, ktorí odišli do zahraničia za prácou, aby ich rodiny netrpeli a neprišlo rozdelenie.

Nie je možné pridávať komentáre.