Každý veľký čin sa zdá byť spočiatku nemožný. (T.Carlyle)
BO

Zo srdca Európy – Španielsko – 12.12. – 18.12.

Úmysly:

Za kráľa Filipa VI., aby spravodlivo a múdro viedol krajinu, ktorá mu bola zverená.
Za kresťanov v krajine, aby boli svedectvom živého Krista.
Za požehnanie v oblasti ekonomiky, aby sa v tejto oblasti uplatňovali Božie princípy.
Za požehnanie a ochranu pre všetkých turistov, ktorí navštevuj Španielsko.
Za požehnanie pre mladých, aby spoznali živého Boha už v mladom veku a vedeli tak nastaviť svoju budúcnosť na základe Božích princípov.

Nie je možné pridávať komentáre.